fbpx
Select Page

Klimatredovisning

En klimatredovisning ger er en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och därigenom ett underlag för att minska växthusgasutsläppen och klimatkompensera. För företag med ambitionen att bli klimatneutrala är klimatredovisningen det obligatoriska första steget.

Vad er klimatredovisning ska omfatta bestämmer vi gemensamt utifrån era behov, syftet med redovisningen och det tillgängliga dataunderlaget. Inom GHG-protokollet är direkta växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från energiförbrukning obligatoriska (dvs. scope 1 och 2). Utöver detta väljer många organisationer att inkludera tjänsteresor som ofta utgör en betydande del av klimatpåverkan. Utifrån hur er verksamhet ser ut väljer vi i samråd ut övriga indirekta utsläppskällor som ska ingå i beräkningen.

%

av företagen på large cap rapporterar sina växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet. ¹

%

av företagen på large cap har satt klimatmål. ²

%

av företag anser att klimatarbetet har en positiv effekt på resultaträkningen. ³

%

av svenska företag anser att klimatarbetet har en ganska eller mycket positiv effekt gällande utveckling nya produkter och affärsområden.

Arbetsprocess

1.

Kartläggning av växthusgasutsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporteringskategorier kartlägger och bestämmer vi i samråd med er vad er klimatredovisning ska omfatta. Minimum är scope 1 och 2.

2.

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in data om verksamheten från interna system och leverantörer.

3.

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer GHG protokollet. Resultatet presenteras uppdelat på kategorier av utsläppskällor, scopes, samt med analyserande kommentarer, nyckeltal med mera. Allt innehåll i er klimatredovisning kan skräddarsys efter era önskemål.

Vanliga frågor om klimatredovisning

Vad kostar det att göra en klimatredovisning? Hur lång tid tar det? Vad tar andra i samma bransch med? Hur börjar man? Dessa frågor och mer därtill besvarar vår analyschef Joel i filmen nedan.

Det är svårt att på förhand ge ett exakt pris på vad en klimatberäkning skulle kosta då det beror på hur mycket ni vill inkludera i er beräkning. Generellt kan en klimatredovisning kosta mellan 40 000 – 150 000 kronor beroende på omfattning.

En klimatredovisning är perfekt för företag som vill få en tydlig bild av var företagets klimatpåverkan uppstår. Då ambitionen inte är klimatneutral ger en klimatredovisning mer svängrum för vad som skall ingå. En vanligt förekommande redovisning för tjänsteföretag är att redovisa scope 1 och 2 samt delar av scope 3; exempelvis tjänsteresor, logistikflöde och avfall.

Insamling av dataunderlag beräknas ta cirka 5-10 timmar. Det arbetet kan antingen utföras av er eller oss. Beräkning och framtagande av klimatredovisningen beräknas ta cirka 30-40 timmar beroende på storlek av dataunderlag.

Vill du veta mer om klimatredovisning?

Klimatredovisning online

Vi vet att klimatredovisning kan vara omfattande. För mindre företag som inte har möjlighet till en mer utförlig klimatredovisning finns möjligheten att göra en kostnadsfri klimatredovisning light direkt på webben.