fbpx

Klimatredovisning

En klimatredovisning ger er en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och därigenom ett underlag för att minska växthusgasutsläppen och klimatkompensera. För företag med ambitionen att bli klimatneutrala är klimatredovisningen det obligatoriska första steget.

Vad er klimatredovisning ska omfatta bestämmer vi gemensamt utifrån era behov, syftet med redovisningen och det tillgängliga dataunderlaget. Inom GHG-protokollet är direkta växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från energiförbrukning obligatoriska (dvs. scope 1 och 2). Utöver detta väljer många organisationer att inkludera tjänsteresor som ofta utgör en betydande del av klimatpåverkan. Utifrån hur er verksamhet ser ut väljer vi i samråd ut övriga indirekta utsläppskällor som ska ingå i beräkningen.

Arbetsprocess

1. Kartläggning av växthusgasutsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporteringskategorier kartlägger och bestämmer vi i samråd med er vad er klimatredovisning ska omfatta. Minimum är scope 1 och 2.

2. Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in data om verksamheten från interna system och leverantörer.

3. Beräkning och redovisning

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer GHG protokollet. Resultatet presenteras uppdelat på kategorier av utsläppskällor, scopes, samt med analyserande kommentarer, nyckeltal med mera. Allt innehåll i er klimatredovisning kan skräddarsys efter era önskemål.

Tidsåtgång och pris

En klimatredovisning är perfekt för företag som vill få en tydlig bild av var företagets klimatpåverkan uppstår. Då ambitionen inte är klimatneutral ger en klimatredovisning mer svängrum för vad som skall ingå. En vanligt förekommande redovisning för tjänsteföretag är att redovisa scope 1 och 2 samt delar av scope 3; exempelvis tjänsteresor, logistikflöde och avfall.

Insamling av dataunderlag beräknas ta cirka 5-10 timmar. Det arbetet kan antingen utföras av er eller oss. Beräkning och framtagande av klimatredovisningen beräknas ta cirka 30-40 timmar beroende på storlek av dataunderlag.

Se exempel på klimatredovisningar samt rapporteringskategorier nedan.

Klimatredovisning online

Vi vet att klimatredovisning kan vara omfattande. Vår vision är att alla företag ska ta sitt klimatansvar och för mindre företag som inte har möjlighet till en mer utförlig klimatredovisning finns möjligheten att göra en kostnadsfri klimatredovisning light direkt på webben.

Vill du veta mer om klimatredovisning?