fbpx
Välj en sida

Klimatredovisning

En klimatredovisning ger er en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och därigenom ett underlag för var ni mest effektivt kan minska era växthusgasutsläpp. För företag med ambitionen att bli klimatneutrala är klimatredovisningen det obligatoriska första steget.

Vad er klimatredovisning ska omfatta bestämmer vi gemensamt utifrån era behov, möjligheter, syftet och det tillgängliga dataunderlaget. Inom GHG-protokollet är direkta växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från energiförbrukning obligatoriska (dvs. scope 1 och 2). Utöver detta och utifrån hur er verksamhet ser ut väljer vi i samråd ut övriga indirekta utsläppskällor som ska ingå i beräkningen.

%

av företagen på large cap rapporterar sina växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet. ¹

%

av företagen på large cap har satt klimatmål. ²

%

av företag anser att klimatarbetet har en positiv effekt på resultaträkningen. ³

%

av svenska företag anser att klimatarbetet har en ganska eller mycket positiv effekt gällande utveckling nya produkter och affärsområden.

Arbetsprocess

1.

Kartläggning av växthusgasutsläpp

Med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporteringskategorier kartlägger och bestämmer vi i samråd med er vad er klimatredovisning ska omfatta. Minimum är scope 1 och 2.

2.

Datainsamling

Med hjälp av våra verktyg samlar ni (eller vi) in data om verksamheten från interna system och leverantörer. Datan levereras till oss och vi gör rimlighetsbedömningar av underlaget, för att senare kunna säkerställa korrekta beräkningar.

3.

Beräkning och rapport

Vi beräknar och rapporterar er klimatpåverkan i ett format som följer GHG protokollet. Resultatet presenteras uppdelat på kategorier av utsläppskällor, scopes, samt med analyserande kommentarer, nyckeltal med mera. Allt innehåll i er klimatredovisning kan skräddarsys efter era önskemål.

Dags för nästa steg

När ert resultat är levererat är det dags att ta fram en reduktionsplan, välja basår, och sätta mål. För att ta fram en genomförbar reduktionsplan tar vi i samråd med er fram reduktionsscenarier för olika aktiviteter. Läs mer om klimatstrategier här

Filmer om klimatredovisning

Vad kostar det att göra en klimatredovisning? Hur lång tid tar det? Vad tar andra i samma bransch med? Vad är GHG-protokollet? Kolla in våra filmer nedan och lär er mer.

Tidsåtgång och pris

Flertalet faktorer avgör omfattningen i att göra en klimatredovisning. Generellt kan en klimatredovisning kosta mellan 40 000 – 150 000 kronor.

En klimatredovisning är perfekt för företag som vill få en tydlig bild av var företagets klimatpåverkan uppstår. Då ambitionen inte är klimatneutral ger en klimatredovisning mer svängrum för vad som skall ingå. En vanligt förekommande redovisning för tjänsteföretag är att redovisa scope 1 och 2 samt delar av scope 3; exempelvis tjänsteresor, logistikflöde och avfall.

Insamling av dataunderlag beräknas ta cirka 5-10 timmar. Det arbetet kan antingen utföras av er eller oss. Beräkning och framtagande av klimatredovisningen beräknas ta cirka 30-40 timmar beroende på storlek av dataunderlag.

christian patay VD

Vill ni börja klimatredovisa ert företag? Boka in ett möte med mig så berättar jag mer om processen och vilka underlag som krävs för att jag ska kunna återkomma med en offert. 

– Sara Rydenstrand, Climate Impact Analyst

Vill du veta mer om klimatredovisning?

Klimatredovisning online

För mindre företag som inte har möjlighet till den ovan beskrivna klimatredovisning finns möjligheten att göra en kostnadsfri klimatredovisning light direkt på webben.

Sv En