fbpx
Välj en sida

Livscykelanalys

En livscykelanalys (LCA) ger en helhetsbild över en produkt- eller tjänsts miljöpåverkan. Från utvinning av råvaror, tillverkning, användning och till sist avfallshantering. Beräkningarna omvandlar komplexa samband till konkreta och jämförbara siffror. Resultatet kan användas för att få en tydlig bild över var i värdekedjan reduktionsåtgärder bör fokuseras. 

1. Produktberäkning

En produktberäkning ger en enkel men tydlig bild över er produkts klimatpåverkan i produktskedet. Beräkningen genomförs utifrån generiska material- och produktionsdata och ger en god indikation av klimatpåverkan utan att skräddarsys till den specifika verksamheten.  

2. LCA

En livscykelanalys ger en holistisk bild av er produkts miljöpåverkan över hela dess livscykel. Utöver klimatpåverkan kan även andra miljöaspekter räknas in. Analysen skräddarsys till den specifika produkten/verksamheten och utförs enligt de internationella standarderna för livscykelanalys (ISO 14040 och 14044) och klimatberäkning för produkter (ISO 14067). Metoden kan även användas för jämförande analyser.  

3. EPD

EPD står för Environmental Product Declaration (miljövarudeklaration) och är ett standardiserat rapporteringsformat för tjänster eller produkters miljöprestanda. En EPD baseras på en genomförd LCA och resulterar i ett oberoende dokument med transparent och jämförbar information. 

Arbetsprocess

1.

Definiera & avgränsa

Vi genomför ett scopingmöte för att definiera syftet med studien. Utifrån detta bestäms analysens omfattning och eventuella avgränsningar.

2.

Inventera

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in relevant data. Vi finns som stöd i hela processen. 

3.

Beräkna

Utifrån datan beräknar vi livscykelns miljöpåverkan med hjälp av LCA-verktyget SimaPro och lämplig emissionsdatabas.   

 

4.

Dokumentera & kommunicera

Resultatet redovisas i en rapport som efterlever relevanta standarder. Vi hjälper er att förstå och kommunicera resultatet. 

Tidsåtgång och pris

Flertalet faktorer avgör tidsåtgången för att göra en miljöbedömning av era produkter. Vanligtvis kräver arbetet engagemang även från er sida under den tidiga projektfasen.

Generellt ligger priset för en produktberäkning mellan 20 000 – 50 000 kronor, en LCA mellan 75 000-150 000 kronor och en EPD mellan 150 000-250 000 kronor.

David Lindén LCA-expert

I grunden har jag en civilingenjörsexamen från KTH. Har arbetat i över tre år med LCA, EPD och klimatberäkningar och har erfarenhet från flera olika branscher. Med stort engagemang hjälper jag er att kvantifiera och presentera miljöpåverkan på såväl produkt- som företagsnivå.  

– David Lindén, LCA-Expert

Behöver ni hjälp med produktberäkning/LCA?

Sv En