fbpx
Select Page

Livscykelanalys

Med hjälp av en livscykelanalys/produktberäkning får ni ökad förståelse för var i värdekedjan en produkts klimatpåverkan äger rum. Detta är en förutsättning för att minska produktens klimatpåverkan på ett effektivt sätt.

Produktberäkning

En produktberäkning ger en enkel men tydlig bild över er produkts klimatpåverkan. Beräkningen genomförs utifrån befintliga emissionsfaktor och ger en bra bild av klimatpåverkan utan att skräddarsys till den specifika verksamheten. Resultatet kan användas till att få en bild över var i kedjan reduktionsåtgärder borde fokuseras eller för att klimatkompensera för produkterna.

Exempel: Ni tillverkar en stol och vill veta hur stor klimatpåverkan är. Man kan utgå från globala schabloner som är baserade på material, vikt, energiförbrukning och transport. Detta lämpar sig för produkttillverkare (eller säljare) som vill få en fingervisning om hur stor klimatpåverkan produkten har och var den uppstår men inte har resurser att få in data från hela kompletta värdekedjan på detaljnivå.

Livscykelanalys

En livscykelanalys kartlägger en produkts miljöpåverkan före, under och efter konsumtion. Våra livscykelanalyser fokuserar enbart på klimatpåverkan, det vill säga utsläpp av växthusgaser. Livscykelanalys (LCA) av en produkt utvärderar klimatpåverkan som orsakas av framtagning av ingående material, produktion, användningsfas liksom avfallshantering men metodiken kan även tillämpas på tjänster.

Vi har lång erfarenhet av LCA-beräkningar och vi använder oss av SimaPro vid genomförande av LCA enligt ISO 14 040. Det är en beprövad LCA-beräkningsmjukvara som används både inom näringslivet och akademin. Efter att en LCA har gjorts bör det även kommuniceras externt vilket vi rekommenderar görs enligt ISO 14 025.

Exempel: Ni tillverkar en stol och vill veta exakt hur stor klimatpåverkan är för just er stol. I denna beräkning tar vi hänsyn till alla delar i produktionen: Materialutvinning, Produktion, Logistik, Försäljning, Användning , Slutfas. Denna beräkning är ett obligatoriskt steg för att kunna göra produkten klimatneutral.

Tidsåtgång och pris

Produktberäkning skräddarsys inte utifrån er verksamhet och därmed kan tidsåtgången hållas ned till cirka 1–10 timmar per produkt. En livscykelanalys för en produkt är en mer avancerad beräkning som kräver engagemang från båda parter och startar från ca 50 timmar per produkt. Vad kostnaden för eventuell klimatkompensation blir beror på hur stor klimatpåverkan är och vilket projekt som organisationen väljer att kompensera genom.

Vill du veta mer om produktberäkning?