fbpx

Klimatberäkning tjänsteresor

Att resa och mötas är en förutsättning för många företags-, myndigheters och organisationers verksamhet. Resor innebär dock ofta en betydande klimatpåverkan. Det är därför viktigt att ni skapar er en bild av hur resandet ser ut genom en reseredovisning och hur det kan förändras genom t.ex. policyarbete för att minska klimatpåverkan.

I de flesta verksamheter förekommer resor för att ta sig till arbetsplatsen såväl som resor i tjänsten för att fullgöra vissa arbetsuppgifter. Därtill kommer konferensresor och mer nöjesorienterade resor för personalen. Detta är ofta något ni enkelt kan ändra på, t.ex. genom att använda modern mötesteknologi och resa mer klimatsmart. På så sätt kan växthusgasutsläppen från resor reduceras och dessutom kan det tillföra att ni sparar både tid och pengar. Ytterligare positiva effekter av att avstå från resor är bekvämlighet för den anställde som slipper resa, en effektivare arbetsdag och mer fritid. Kort sagt: en resa ska vara värd sitt koldioxidutsläpp, den anställdes tid och företagets pengar.

Tidsåtgång och pris

Är du travel manager eller vill ha en övergripande bild på företagets resor? Låt oss hjälpa dig med företagets reseredovisning! Vår Travel Report levereras inom en vecka och priset är 5000 SEK (ex. moms) En mer omfattande reseredovisning för t.ex. pendlingsresor, eller tjänsteresor med fler slag (bil, båt, tåg, färja m.m.) blir mer skräddarsydd och offereras vid förfrågan.

Enstaka företagsresor

Vill ni räkna på enstaka företagsresor och klimatkompensera dem direkt via webben? På klimatkompensera.se kan ni enkelt räkna ut hur mycket ni ska klimatkompensera för.

Vill du veta mer om reseredovisning?