fbpx
Välj en sida

Science Based Targets

Science Based Target Initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, WRI, WWF och CDP. Initiativet ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vissa vetenskapliga modeller. För att kunna sätta ett Science Based Target behöver ni gå igenom företagets växthusgasutsläpp genom hela värdekedjan i enlighet med GHG-protokollet.

För att ni ska få ert Science Based Target godkänt ska hela scope 1 och 2 inkluderas. Är scope 3-utsläppen 40 procent eller mer av de totala utsläppen (scope 1, 2 & 3) ska verksamheten också sätta ett mål för scope 3-utsläppen. För att sätta ett scope 3-mål så ska två tredjedelar eller mer av utsläppen i scope 3 inkluderas.

Så går ni tillväga – steg för steg

R

Kommunicera er ambition att ta fram ett SBT

Signera ett åtagande på Science Based Target Initiatives hemsida. Visa att ert företag är seriösa i ert klimatarbete och i er ambition att bidra till att Parisavtalet nås. Det gör ni genom att åta er att sätta ett Science Based Target.

R

Ta fram ett basår

Om ni inte redan har det på plats är det dags att beräkna ert basår. Efter signatur har verksamheten 24 månader på sig att ta fram ett Science Based Target. Företaget hamnar då på Science Based Target initiatives lista över committed companies.
R

Välj ramverk och metod för ert SBT

SBT har några olika metoder en organisation kan välja att använda sig av för sitt Science Based Target. Ni kan välja att sätta er ambitionsnivå till att hålla er vid 1,5-gradersmålet eller väl under 2-gradersmålet. Nu ska ni välja SBT-metod och vilken typ av mål ni ska ha.

R

Beräkna ert mål

När ni har valt mål och metod är det dags att beräkna ert mål och hur stor årlig reduktion som krävs för att ni ska nå dit.
R

Lämna in ert mål för godkännande

Fyll i formuläret på SBTi:s hemsida för att få ert mål godkänt. SBTi startar nu granskningsprocessen av ert mål för att säkerställa att det lever upp till kraven. SBTi återkopplar med eventuella krav på uppdateringar eller korrigeringar som krävs för att kunna godkänna målet.
R

Kommunicera

När ert SBT blir godkänt ska det nu kommuniceras för att dela ert ambitiösa klimatarbete och inspirera andra verksamheter.

Det är en process att genomföra de viktiga stegen för att ta fram ett Science Based Target. Det krävs mycket engagemang från den verksamhet som önskar få sitt SBT godkänt. Väljer ni att sätta ett Science Based Target och arbeta aktivt med det kan ni vara stolta över er själva – ni visar på hög ambition med ert klimatarbete och ni driver på innovation inom er sektor!

Tidsåtgång och pris

Att sätta ett Science Based Target och få det godkänt är en hög nivå av ambition för en organisations klimatarbete och är nästan lika omfattande som processen att bli klimatneutral. Screening, beräkning, redovisning samt framtagande av målsättning för ett medelstort bolag kan landa på ca 90 000 – 140 000 kr.

Arbetet kräver tid från både er och oss. Flera variabler avgör tidsåtgång och det krävs ett seriöst engagemang även från ledningsnivå. Hur stor tidsåtgång som krävs från oss beror på hur långt fram er organisation befinner sig i ert klimatarbete, om ni t.ex. redan har ett framtaget basår att utgå från.

Webinar om SBT

christian patay VD

Är ni nyfikna på hur ni kan sätta klimatmål som ligger i linje med de globala klimatmålen? Boka in ett möte med mig så berättar jag mer om Science Based Target och hur vi kan stötta er i processen.

– Annelie Erlingstam, Climate Impact Analyst

Vill du veta mer om Science Based Targets?

Sv En